Ledig avtalehjemmel for fysioterapeut

Enhet for Rehabilitering og mestring, Lindesnes kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 13.09.2020

Arbeidsgiver: Lindesnes kommune

Stillingstittel: Avtalehjemmel fysioterapeut, fast 75%

Webcruiter-ID: 4253790468

Startdato: 01.12.2020

Lindesnes kommune vil være en nytenkende, brukerorientert og effektiv leverandør av kommunale tjenester. Lindesnes kommunes mål er å sikre at innbyggerne lever gode liv i egne hjem og at de er aktive så lenge som mulig. Lindesnes kommune har økt fokus på hverdagsmestring, selvstendighet og deltakelse. Kommunen er fremover lent og satser aktivt på utbygging av helsefremmende og rehabiliterende tjenester.

Fysioterapitjenesten i Lindesnes kommune utøves i samarbeid mellom fastlønnede fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter. Kommunen har inngått individuell avtale om privat praksis i fysioterapi med 15 fysioterapeuter, lokalisert på 6 ulike fysikalske institutt.

Lindesnes kommune søker en allmenn fysioterapeut til ledig hjemmel med 75% driftstilskudd.

Praksisen skal drives i henhold til relevant lovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Praksisen er tilknyttet en godt etablert gruppepraksis ved Klinikken. Klinikken er et tverrfaglig kompetansemiljø med 8 medarbeidere, hvorav 3 fysioterapeuter med avtalehjemmel. Nærmere avtale gjøres direkte med Klinikken. For mer informasjon se nettside: https://klinikken.no/

Velkommen som søker.

Arbeidsoppgaver:

 • Drive et åpent, aktivt og kunnskapsbasert fysioterapitilbud til befolkningen i Lindesnes kommune i henhold til ASA 4313.
 • Undersøkelse, vurdering, behandling og rehabilitering av pasienter.
 • Tilby allmenn fysioterapi.
 • Tilby nevrologisk fysioterapi.
 • Gi fysioterapitilbud individuelt og i grupper.
 • Følge kommunens prioriterings nøkkel og samarbeide med øvrige deler av den kommunale helse og omsorgstjenesten.
 • Være aktiv bidragsyter i kommunens vridning av helse og omsorgstjenestene med økt fokus på ansvar for egen helse, aktivisering, rehabilitering, læring og mestring.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon.
 • Klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi.
 • Klinisk erfaring og kompetanse innen nevrologisk fysioterapi.
 • God kjennskap til ASA 4313 og andre relevante lover og forskrifter som regulerer den kommunale fysioterapitjenesten.
 • Erfaring fra drift av privat praksis er en fordel.

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges.

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner, herunder interesse for og erfaring fra samarbeid med øvrig helsepersonell og arbeid i team.
 • God rolleforståelse, herunder utøvelse av sin rolle som en del av kommunens helse- og omsorgstjeneste.
 • Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel. Herunder evne til selvstendig arbeide, evne til initiativ og drive praksis med god kvalitet og service ovenfor samarbeidspartnere, kommunens innbyggere og lovgivning forøvrig.
 • Bidra til kvalitetsutvikling av tjenesten i tråd med gjeldende lovverk og planer.

Andre opplysninger:

 • Det søkes elektronisk på Webcruiter,
 • Tildeling av avtalehjemmel og overdragelse vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313.
 • Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Politiattest må leveres før tiltredelse.
 • Kopi av vitnemål, kursbevis og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke.
 • Det utarbeides offentlig søkerliste.

Vi tilbyr:

 • 75% kommunalt driftstilskudd tilknyttet etablert gruppepraksis ved Klinikken.
 • God pasienttilgang.
 • Mulighet til å bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i Lindesnes kommune.
 • Spennende oppgaver i en ny kommune i utvikling.

Arbeidssted:

Sandskargata 6, 4515 Mandal, Norge

Kontaktinformasjon:

Thomas Ro, Fysioterapeut og kontaktperson, avtalefysioterapeuter i Lindesnes kommune. Mob. 95202255, e-post: [email protected]

Rune Lia, Manuell terapeut og representant i gruppepraksis ved Klinikken. Tlf. 38271140, e-post: [email protected]

Tone Hinna Hovdenak, enhetslederMob. 95817210, e-post: [email protected]

Søk på stillingen her.

Har du lyst til å jobbe på Norges sydspiss? Lindesnes er landets sydligste kommune med om lag 23.000 innbyggere og 2000 ansatte. Kommunen er en av de største på Agder. Mandal er kommunens by, og vi har de seneste årene hatt en formidabel by- og stedsutvikling, med et godt handelstilbud og et næringsliv i vekst. Det er en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og oppvekstmiljøer, og gode muligheter for jobb og utdanning. Kommunen har et rikt kulturliv, levende by og bygder, flotte naturområder fra hav til hei, og vi har et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre.

Lindesnes er et godt sted å bo og leve. Bli med på laget vårt!