Fysioterapeut/manuellterapeut - 80% avtalehjemmel i nedtrapping

Barn, familie og helse, Skaun kommune, Helse og mestring

Om stillingen:

Søknadsfrist: 18.09.2022

Kontaktinfo: Eli Haugen, enhetsleder, tlf. 72 86 72 60, eli.haugen@skaun.kommune.no

Søk på stillingen

Skaun kommune har ledig en 80% kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi, overtakelse i form av nedtrapping. Hjemmelen er knyttet til Børsa Fysioterapi. 40% av avtalen blir ledig fra 1. februar 2023. Full overtakelse vil skje etter en nedtrappingsplan.

I Skaun kommune er det 2,2 avtaleårsverk fordelt på 3 fysioterapeuter, alle ved Børsa Fysioterapi AS. I tillegg har klinikken en manuellterapeut i helprivat praksis. Tildeling og overdragelse av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Det må påregnes overtakelse av relevant utstyr / inventar og vederlag for "goodwill" etter reglene i ASA 4313. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved tildeling. Politiattest må leveres før tiltredelse i henhold til gjeldende regelverk.

Arbeidsoppgaver

Skaun søker en nytenkende og engasjert manuellterapeut, som skal ha et åpent behandlingstilbud til hele befolkningen. Det ønskes brei erfaring , inkludert gruppetrening og undervisning av flere aldersgrupper.

Det vil være en fordel med erfaring med rehabilitering etter ortopedisk kirurgi, samt erfaring fra samarbeid med kommunal helsetjeneste og 2. linjetjenesten. Det forventes at søker bidrar til fagutvikling i fysioterapitjenesten, på klinikken og for seg selv. Det er ønskelig med erfaring som selvstendig næringsdrivende.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Eventuelt master i manuellterapi - ferdigutdannet innen oppstart av avtalehjemmel
 • Evne til å drive fysioterapipraksis med avtalehjemmel som selvstendig næringsdrivende
 • Evne til samarbeid om fag og drift
 • Erfaring innen gruppetrening (Aktiv A sertifisering), ortopedi, geriatri og idrettsskader blant unge

Personlige egenskaper

 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid
 • Selvstendighet og fleksibilitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt faglig miljø med trivelige kolleger opptatt av fag og utvikling
 • Et miljø der det er store muligheter for tverrfaglig samarbeid med løsningsorienterte og engasjerte fagpersoner internt og i kommunen
 • En av landets beste pensjonsordninger i KLP med 2% egenfinansiert innskudd. I tillegg har du hos oss en utvidet yrkesskadedekning som også gjelder på fritiden
 • Gode parkeringsmuligheter

Skaun kommune har de siste ti årene, vært den kommunen i Trøndelag med størst befolkningsvekst. Vi teller snart 8400 innbyggere, og en stor andel av disse er barnefamilier.

Skaun ligger 20 minutter fra Trondheim, med gode bussforbindelser til flere av våre enheter. Vår visjon er aktiv og attraktiv. Vi har gode bo- og oppvekstsvilkår og har trygghet, trivsel og tilhørighet som viktige satsningsområder for kommunen. Målet vårt er å være den beste bokommunen! Vi ønsker derfor flere medarbeider med på laget. Se filmen om oss her.

Powered by Labrador CMS