100% driftsavtale for manuellterapeut fra 01.01.2023

Vestby kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 26.09.2022.

Stillingsprosent: 100

Type stilling: Fast stilling

Arbeidssted: Vestby kommune

Tiltredelsesdato: 01.01.2023

Kontaktinfo: André Børnes, enhetsleder, mob: 982 03 516, andre.bornes@vestby.kommune.no

Søk på stillingen

Administrasjon av driftsavtaler for fysioterapeuter i Vestby kommune er underlagt Resulatområde for Helse og livsmestring ved fysioterapiavdelingen. Vestby kommune har pr i dag 9,8 avtalehjemler for fysioterapeuter fordelt på 4 ulike institutt. Vestby kommune har et ønske om at instituttene på sikt kan samlokaliseres til 2 store, robuste enheter.

Vestby kommune søker etter en fysioterapeut med videreutdanning i Manuellterapi. Studenter som er i utdanningsløp for spesialkompetanse innen fagfeltet kan vurderes ved søknad.

Den ledige driftsavtale er lokalisert til Bryggekanten Fysioterapi, som er en veletablert gruppepraksis i Son der det er 2 terapeuter fordelt på 2 driftstilskudd.

Vestby kommune oppfordrer til samlokalisering for på sikt å få en større gruppepraksis i Son med større mulighet for faglig utveksling og en samlet bredere kompetanse. Driftsavtalen er lokalisert til Son.

Instituttet har romslige lokaler, treningssal med MTT-utstyr, slynger og treningsapparater og er plassert sentralt i Son sentrum. Vestby kommune ønsker en initiativrik, fleksibel kollega som kan bidra til trivsel på arbeidsplassen, faglig fokus og godt samarbeid.

Arbeidsoppgaver;

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i.h.t. kommunehelsetjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og velferd i kommunen
 • Undersøkelse, vurdering og behandling både individuelt og i grupper
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi der kompetanse innen muskel-/skjelettlidelser og manuellterapi legges til grunn for tiltak
 • Fysioterapi utført i brukers hjem og nærmiljø kan påregnes
 • Åpent fysioterapitilbud til befolkningen, herunder også hjemmebehandling
 • Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Årsmelding og annen rapportering etter forespørsel fra kommune eller samarbeidsutvalg
 • Generelt forventes det at utøver følger pasienten på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig oppfølging.
 • Helhetlig oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser.
 • Erfaring i arbeid med alle aldersgrupper.
 • Følge gjeldende prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten

Dine kvalifikasjoner;

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Videreutdanning i manuell terapi med «Sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett» og rett til å heve takst A8
 • Førerkort klasse B
 • Du bør ha arbeidserfaring fra privat fysioterapipraksis og ønske om å samarbeide med annen kommunal helsetjeneste
 • Du må ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner i tillegg til god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Det er ønskelig med erfaring fra og interesse for å holde gruppetimer og MTT.
 • Gode språk- og kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Gyldig politiattest må fremvises ved tiltredelse

Kontaktperson: André Børnes, Enhetsleder, mobil: 98203516, andre.bornes@vestby.kommune.no

Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Ifølge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.

Vestby kommune ligger ved Oslofjorden helt syd i Follo og har ca. 19 000 innbyggere. Kommunen er en offensiv nærings- og bosettings kommune og er i sterk vekst.

E6 og jernbanen går gjennom kommunen og det er 30 minutter med bil og tog til Oslo. Rådhuset ligger i Vestby sentrum, 200 meter fra jernbanestasjonen. Vestby kommune har et godt utbygd tjenestetilbud, gode oppvekst- og levekår, og et mangfoldig og rikt kulturliv. Med flotte turmuligheter i skog og mark, en vakker kystlinje, frodige kulturlandskap og hyggelige bomiljøer, kan vi tilby våre innbyggere de beste vilkår for et aktivt og godt liv, både sommer som vinter.

Powered by Labrador CMS