Regionledere i Norsk Fysioterapeutforbund

22. mai er siste mulighet til å komme med forslag!

Om stillingen:

Kontakt din regionale valgkomité:

Region Oslo – Maria Andreassen (maria.andreassen@nav.no)

Region Sør-Øst – Hildegunn Adde (valgkomitesorost@fysio.no)

Region Vest – Gjøri Skjerdal (gjoriskjerdal@gmail.com)

Region Midt – Kenneth Aasegg (kenneth.aasegg@gmail.com)

Region Nord – Hanne Bæhr Henriksen (hannej83@hotmail.com)

Frist: 22.05.2022.

Er du engasjert i fysioterapifaget og ønsker å være med på å påvirke og videreutvikle arbeidet for fysioterapeuter i regionen din?

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er et partipolitisk uavhengig forbund for fysioterapeuter, turnusfysioterapeuter og studenter. Forbundet jobber for å styrke fysioterapeutene sin posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt, og for å utvikle fysioterapifaget og profesjonsutøvingen basert på samfunnsutvikling og befolkingen sitt behov.

NFF er delt inn i 5 regioner – Nord, Midt, Vest, Sør-øst, og Osloområdet. Regionledervervet er et valgt 100% verv. Som regionleder i NFF får du mulighet til å jobbe fulltid med å synliggjøre fysioterapifaget gjennom å ha dialog med ledere, beslutningstakere og samarbeidspartnere i egen region. Regionleder er NFF sin politiske representant mot lokale og regionale beslutningstakere, og er det regionale bindeleddet mellom medlemmene, tillitsvalgte/kontaktpersoner og NFF sin sentrale organisasjon. Slik får du også være med å utvikle faget og påvirke arbeidsforholdene for fysioterapeuter.

Regionleder velges av og blant medlemmene i egen regionen. Én valgperiode er 3 år. Vervet utløser rett til permisjon fra arbeidsgiver med sentrale tariffavtaler (Spekter/Virke/KS).

Valget vil finne sted elektronisk i tidsrommet 15.-25.september.

Noen av arbeidsoppgavene til en regionleder

● Samarbeide med regionstyret om å gjennomføre handlingsplanen som er vedtatt av årsmøtet, lede regionstyret, arrangere styremøter og regionen sine årsmøter, samt forberede saker til Landsmøtet.

● Følge opp enkeltsaker/medlemssaker som er under regionen/regionleder sitt ansvar.

● Initiere og arrangere møter med medlemmer i regionen.

● Delta i samfunnsdebatten i form av debattinnlegg i lokale/regionale medier, brev til politikere og andre beslutningstakere, m.m. Inkluderer også å følge opp lokale tillitsvalgte i deres kommunikasjon med administrasjon, politikere, lokalmedia m.m.

● Følge opp og samarbeide med tillitsvalgte og kontaktpersoner. Etablere nettverk.

● Delta på aktuelle arenaer i/for NFF sentralt

● Informere medlemmene om aktuelle saker og regionale aktiviteter. Informasjon skjer bl.a. gjennom regionen sin nettside, Facebookside og e-post.

● Arrangere faglige arrangement regionalt i samarbeid med faggruppene

● Studentarbeid i samarbeid med regionen sitt NUF-medlem

● Samarbeid med regionen sine landsmøtedelegater og valgkomité

● Samarbeide med andre UNIO-tillitsvalgte, pasientorganisasjoner og lignende i regionen

Kvalifikasjoner

● Autorisert fysioterapeut

● Må bo og jobbe i regionen

● Må være medlem av NFF og kjenne til NFF sine visjoner, verdier og mål

● Forståelse og kjennskap til beslutningsprosesser i offentlig sektor, lover, regler og avtaleverk som er gjeldende i norsk helsevesen

● Ledererfaring, erfaring fra tillitsvalgt- og/eller styrearbeid, eller politisk arbeid er en fordel

● Relevant høyere utdanning, som organisasjon og leiing, er en fordel

Personlige egenskaper

● God evne til å organisere eget arbeid

● Gode kommunikasjonsevner

● Relasjonsorientert og evne til å spille på lag

● Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

● Fleksibilitet i form av å løse arbeidsoppgavene på din måte, og å planlegge og påvirke egen kalender og arbeidshverdag

● Lønn: 78 % av Forbundsleder sin lønn, per i dag kr 830 000,-

Ta omgående kontakt (senest 22.mai) med din regionale valgkomite hvis du selv ønsker å stille som kandidat eller du har forslag på en annen.

Kontakt din regionale valgkomité

Region Oslo – Maria Andreassen (maria.andreassen@nav.no)

Region Sør-Øst – Hildegunn Adde (valgkomitesorost@fysio.no)

Region Vest – Gjøri Skjerdal (gjoriskjerdal@gmail.com)

Region Midt – Kenneth Aasegg (kenneth.aasegg@gmail.com)

Region Nord – Hanne Bæhr Henriksen (hannej83@hotmail.com)

Powered by Labrador CMS