Vi søker engasjert fysioterapeut til NFFs spesialistordning

Prosjektstilling

Om stillingen:

Søknadsfrist: 25.06.2021.

Kontaktinfo: Seksjonsleder seksjon for fag- og helsepolitikk Jorunn Lunde, tlf. 952 21 005.

Søk på stillingen

Vi søker engasjert fysioterapeut til NFFs spesialistordning – ettårig engasjement

I NFF møter du dyktige kolleger som gjør medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund til et naturlig valg. Sammen med kolleger jobber du for å gi god medlemsservice gjennom god informasjon om spesialistordningen og legger til rette for gode spesialistforløp.

Denne stillingen passer for deg som er interessert i fagutvikling, etter- og videreutdanning for fysioterapeuter og forbedringsarbeid.

Om jobben

NFFs forbundsinterne spesialistordning inneholder 13 ulike spesialiteter. Kravene for å bli spesialist innebærer mastergrad og veiledet praksis. Du vil inngå i vårt etterutdanningsteam som om omfatter spesialistordning, kurs, temadager og veiledningsordning. Du vil arbeide tett med andre faglige rådgivere i etterutdanningsvirksomheten. Engasjementet skal bidra til å forbedre informasjon om ordningen og legge til rette for gode spesialistforløp.

Du bidrar til utvikling og forvaltning av spesialistordningen. Du bidrar til at de som ønsker å bli spesialister opplever at de finner fram på nettsidene, finner nødvendig informasjon for å planlegge sitt spesialistløp, at spesialistveilederne forstår sin rolle og NFF har en innretning på spesialstordordningen som svarer til samfunnets behov.

Vi søker deg som er fysioterapeut med engasjement for fysioterapifaget og fagets utvikling. Du skriver godt, er strukturert, har en mastergrad i fysioterapi eller helsefag, er faglig engasjert og samarbeider godt med andre. Du har en analytisk tilnærming til arbeidet, du ser brukernes perspektiv, du ser forbedringsmuligheter, du leder prosesser, du trives med å ta ansvar og bygger gode relasjoner både internt og eksternt. Du har forståelse for og gjerne erfaring fra det å jobbe i en organisasjon.

Hos oss utvikler du deg. I NFF møter du en variert, fleksibel og sosial arbeidshverdag. Vi tror på sterk faglig kompetanse, utvikling og det å være godt forberedt. Det er viktig for oss at du blir hørt, og at du deler og søker kunnskap. Vi holder til sentralt i Oslo med kort vei til kollektivtransport, og har god sykkelparkering med garderobe. Du får fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Redigere informasjon om ordningen på nettsidene, det innebærer blant annet å lage gode beskrivelser, gode skjema og opplæringsmateriell.
 • Utvikle retningslinjer for veiledet praksis.
 • Videreutvikle system for oppfølging av veiledere.
 • Gjennomgå innhold og krav i enkelte spesialiteter, sammen med faggruppene, og vurdere eventuelle endringer.
 • Utarbeide saker relatert til spesialistordningen for administrativ og politisk behandling.
 • Vurdere spesialiststrukturen i lys av samfunnets behov. Forankre endringsarbeid i ulike organisasjonsledd som, faggrupper, Fag- og utdanningspolitisk utvalg og Forbundsstyret.
 • Forvaltning av spesialistordning innebærer veiledning av spesialistkandidater og vurdering av søknader.

Dette kan du:

 • Du har utdanning i fysioterapi med mastergrad i helsefag/fysioterapi eller tilsvarende
 • Det er en fordel om du har kjennskap til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter
 • Du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du liker å sette deg inn i nye problemstillinger og se nye muligheter
 • Du setter deg raskt inn i nye verktøy og har gjerne erfaring med redigering av nettsider

Dersom du ønsker informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Jorunn Lunde, tlf. 952 21 005. Søk på stillingen via lenke "Søk på stillingen" eller på Finn.no

Søknadsfrist: 25 juni.
Søknader behandles fortløpende.
Tiltredelse: snarest.

Om arbeidsgiveren

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er et fagforbund med 10 000 medlemmer. Våre medlemmer er fysioterapeuter i offentlig eller privat virksomhet og selvstendig næringsdrivende. Forbundet ivaretar medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidsrettslige interesser, og arbeider for å styrke fysioterapi som profesjon og fag. Forbundet har et sekretariat med 32 medarbeidere. Sekretariatet er inndelt i 4 seksjoner. Seksjon for fag- og helsepolitikk består av 8 medarbeidere har ansvar for faglig arbeid og fag- og helsepolitisk utviklings- og påvirkningsarbeid, og for NFFs etterutdanningsvirksomhet, herunder kurs, kollegaveiledning og spesialistordning.

Powered by Labrador CMS