Psykomotorisk fysioterapeut - Opptrapping til 100% avtalehjemmel

Om stillingen:

Søknadsfrist: 2. juni 2024

Kontaktinfo: Christian Kjærås, Avdelingsleder,  Telefon:92863566
E-post:
christian.kjaeras@lier.kommune.no

Siv Høgvoll, Daglig leder Lierklinikken,  Telefon:32854870
E-post:siv@lierklinikken.no

Søk på stillingen

Lier kommune har en ledig driftsavtale på Tranby. Avtalehjemmelen er knyttet til Lierklinikken AS. Avtroppende fysioterapeut vil trappe ned til 60% f.o.m. 01.10.2024 og gå av med pensjon 11.04.2028. Påtroppende vil få en 40% driftsavtale fra 01.10.2024, oppjustert til 50% 01.04.2025 og 100% driftsavtale fra 12.04.2028. 

Det er 5 avtalefysioterapeuter ved instituttet med ulike spesialiseringer og videreutdanninger innen bl.a manuellterapi, allmenn fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi, nevrologi, kvinnehelse, idrett og ultralyddiagnostikk. Behandlerne har stort fokus på fagutvikling og tverrfaglig samarbeid. Lierklinikken er et moderne og veldrevet institutt som holder til i nyoppussede og trivelige lokaler. Instituttet har en velutrustet treningssal og egen gruppesal, samt et svært godt faglig og sosialt miljø. Det er fastleger i samme bygg, gode parkeringsmuligheter og busstopp ved siden av bygningen. Det er meget god pasienttilgang. For mer informasjon se www.lierklinikken.no eller Facebook-siden til Lierklinikken.

Påtroppende vil få tilbud om en individuell avtale etter ASA 4313, en fremforhandlet avtale mellom KS, Norsk Fysioterapiforbund (NFF), Norsk Manuellterapiforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF). Utlysning og tildeling av kommunal driftsavtale skjer i henhold til:

 • ASA 4313
 • Forvaltningsloven 
 • Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunaldriftsavtale 

Detaljerte opplysninger om drift og organisering av instituttet kan søkere få ved å henvende seg til den oppgitte kontaktpersonen ved Lierklinikken AS. Det forventes at aktuelle kandidater har satt seg inn i de driftsmessige forholdene ved klinikken før man eventuelt takker ja til en ledig hjemmel.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve effektiv og kunnskapsbasert pasientbehandling på institutt, i hjemmet, individuelt og i gruppe
 • Drifte et aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning
 • Bidra til utvikling og optimalisering av fysioterapitjenesten i Lier kommune og ved Lierklinikken
 • Delta på fellesmøter for alle fysioterapeutene i kommunen 2 ganger i året
 • Arbeide etter gjeldende lovverk, ASA 4313, forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og kommunens vedtatte prioriteringsnøkler

Kvalifikasjoner

Kandidaten må ha:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut og erfaring med pasientbehandling innenfor ulike alderssegment
 • Videreutdannelse i psykomotorisk fysioterapi
 • Erfaring med en aktiv tilnærming til pasienten med fokus på egenmestring
 • Gode norskkunnskaper tilsvarende nivå B2

Det er ønskelig at kandidaten har: 

 • Erfaring fra samarbeid med andre behandlere og kommunehelsetjenesten
 • Erfaring fra drift av privat praksis
 • Kunnskap om metodikken kunnskapsbasert praksis
 • Erfaring med elektronisk pasientjournal 
 • Det er ønskelig med tilleggskompetanse innen traumeterapi, men ingen krav

Personlige egenskaper

 • God evne til å jobbe selvstendig 
 • God evne til å jobbe tverrfaglig på instituttet og med andre samarbeidspartnere
 • Gode relasjonelle ferdigheter og ivaretar pasienten på en god måte
 • God evne til kommunikasjon
 • Ønske om å være bidragsyter for å fremme kvalitet og videreutvikling av fysioterapitjenesten i Lier kommune og ved instituttet
 • Evne til refleksjon rundt egen rolle og fysioterapipraksis
 • Evne til systematikk og organisering
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et spennende fag- og arbeidsmiljø
 • God pasienttilgang
 • Ryddige avtaleforhold

 

Andre opplysninger

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Arbeidsgiver: Lier kommune 
Sted: Tranby 
Stillingstittel: Psykomotorisk fysioterapeut - Opptrapping til 100% avtalehjemmel 
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid 
Ansettelsesform: Fast 
Stillingsprosent: 100

Powered by Labrador CMS