100% driftsavtale for psykomotorisk fysioterapeut fra 01.01.2023

Vestby kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 26.09.2022

Stillingsprosent: 100

Type stilling: Fast stilling

Arbeidssted: Vestby kommune

Tiltredelsesdato: 01.01.2023

Kontaktinfo: André Børnes, enhetsleder, mob. 982 03 516, andre.bornes@vestby.kommune.no

Søk på stillingen

Administrasjon av driftsavtaler for fysioterapeuter i Vestby kommune er underlagt Enhet for Helse og livsmestring ved fysioterapiavdelingen. Vestby kommune har pr i dag 9,8 avtalehjemler for fysioterapeuter fordelt på 4 ulike institutt. Vestby kommune har et ønske om at instituttene på sikt kan samlokaliseres til 2 store, robuste enheter.

Kommunen søker etter en fysioterapeut med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Studenter som er i utdanningsløp for spesialkompetanse i psykomotorisk fysioterapi vil vurderes ved søknad.

Den ledige driftsavtalen er lokalisert til Son fysikalske institutt, som er en veletablert solopraksis. Vestby kommune oppfordrer til samlokalisering for på sikt å få en større gruppepraksis i Son med større mulighet for faglig utveksling og en samlet bredere kompetanse. Driftsavtalen er lokalisert til Son.

Driftsavtalen er regulert av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Arbeidsoppgaver;

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i.h.t. kommunehelsetjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og velferd i kommunen
 • Åpent fysioterapitilbud til befolkningen, herunder også hjemmebehandling
 • Utøve evidensbasert fysioterapi
 • Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Årsmelding og annen rapportering etter forespørsel fra kommune eller samarbeidsutvalg
 • Helhetlig oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser.
 • Erfaring i arbeid med alle aldersgrupper.
 • Følge gjeldende prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten
 • Generelt forventes det at utøver følger pasienten på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig oppfølging.

Dine kvalifikasjoner;

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.
 • Master eller tilsvarende spesialkompetanse i psykomotorisk fysioterapi. Studenter i påbegynt masterløp kan bli vurdert ved søknad.
 • Spesialkompetanse i psykomotorisk fysioterapi
 • Førerkort klasse B
 • Du bør ha arbeidserfaring fra privat fysioterapipraksis og ønske om å samarbeide med annen kommunal helsetjeneste
 • Du må ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner i tillegg til god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Det er ønskelig med erfaring fra og interesse for å holde gruppetimer

Hvis du ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Du må dokumentere bestått norskprøve nivå B1.

Personlige egenskaper;

 • Vi ønsker en fleksibel, selvstendig og samarbeidsvillig fysioterapeut som også har evne og motivasjon for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling.
 • Evne til å være løsningsorientert og yte god service
 • Bevissthet om seg selv som yrkesutøver
 • Lojal mot vedtatte planer og avtaler
 • Redelig, engasjert og nyskapende
 • Det forutsettes at man kommer til enighet med avtaleinnehaver om økonomi.

Kontaktperson: André Børnes, Enhetsleder, mobil: 98203516, epost: andre.bornes@vestby.kommune.no

Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Ifølge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.

Powered by Labrador CMS