Ledig driftstilskudd for fysioterapeut

Sortland kommune.

Om stillingen:

Søknadsfrist: 7. januar 2022

Søk på stillingen her

Sortland kommune har ledig individuell avtale om 100 % driftstilskudd for fysioterapeut. Driftstilskuddet vil i hovedsak være knyttet til fysioterapi for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Avtalen er knyttet til Sortland Fysioterapi og Manuell Terapi AS, og inngås med full overtakelse fra 08.06.2022.

Sortland Fysioterapi og Manuell Terapi AS er en gruppepraksis med 1 manuellterapeut og 5 fysioterapeuter, hvorav fem driftstilskudd er organisert i en selskapsavtale. I tillegg er det ansatt sekretær.

Instituttet tilbyr manuellterapi, barnefysioterapi, onkologi-/ lymfeødembehandling, idrettsskadebehandling, ortopedi og medisinsk rehabilitering. Instituttet har en godt utstyrt treningssal og seks separate kontor/behandlingsrom. Instituttet er tilknyttet Helsenett med elektronisk samhandling og har god pasienttilgang.

Arbeidsoppgaver:

 • Undersøkelse, vurdering og behandling av barn og unge. Det må påregnes at noe av oppfølgingen foregår i barnehage, skole eller hjem
 • Trenings-/behandlings-/habiliteringstilbud på individ- og gruppenivå
 • Veiledning til pasient, pårørende, helsepersonell, skole/barnhage o.l.
 • Fysioterapeuten deltar på tverrfaglige samarbeidsmøter og ved utarbeidelse av individuell plan ved behov
 • Hjelpemiddelvurdering og søknad om hjelpemidler

Kvalifikasjoner:

 • Krav om Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Kandidater med videreutdanning innen barnefysioterapi vil prioriteres
 • Lang og relevant erfaring med behandling av barn og unge kan kompensere for videreutdanning innen barnefysioterapi
 • Du må kunne vise til kontinuerlig faglig utvikling, og ha inngående kunnskap om barns bevegelsesutvikling og om barns kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak.
 • Det er ønskelig med kunnskap om og erfaring fra selvstendig næringsdrift, elektronisk kommunikasjon og dokumentasjonsverktøy
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Det søkes etter fysioterapeut som bidrar til å utvikle gode fysioterapitjenester i tråd med kommunens framtidige behov
 • Det stilles høye forventninger til refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp
 • God relasjonskompetanse i forhold til barn og unge, pårørende og kolleger er viktig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Andre opplysninger:

Tildeling av avtalehjemmel og overdragelse av fysioterapivirksomhet gjøres etter ASA 4313. Praksisen skal drives etter lov om helsetjenester i kommunene og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som framgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Kontaktperson:

Kristin Dahlmo, assisterende kommunalsjef Helse og omsorg, telefon 930 17 828, e-post kda@sortland.kommune.no

Powered by Labrador CMS