Fysioterapeut med 50% kommunal driftsavtale

Fysioterapi med kommunal driftsavtale ved Midtløkken fysikalske institutt

Om stillingen:

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Deltid

Arbeidstid: Dag

Søknadsfrist: 12.10.2020

Tiltredelse: 01.01.2021

Arbeidssted: Midtløkken fysikalske institutt

Kontaktperson:

Grethe Johnsen

mob: +47 95062387

Hjemmeside:

www.tonsberg.kommune.no

Det blir ledig 50 % driftsavtale ved Midtløkken fysikalske institutt Skiringssalsgate 1a, 3116 Tønsberg fra 01.01.2021.

Instituttet ligger i samme bygningskompleks som Midtløkken og Midtløkken 2 borettslag med til sammen 125 leiligheter for eldre over 67 år. Instituttet ligger sentrumsnært med kort vei til buss og togforbindelser.

Instituttet har 1,5 kommunal driftsavtale fordelt på 100% eier og 50 % leietager. Instituttet er samlokalisert med 3 fastleger med felles venteværelse som ivaretar god kommunikasjon.

Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune har det administrative ansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale.

Terapeutene er knyttet til helsenett og bruker Arco journalsystem

Det forventes at tiltredende fysioterapeut er allsidig og har forståelse for helhetlig problematikk i alle aldersgrupper. Det er en målsetting at befolkningen skal kunne nytte egne ressurser og oppleve hverdagsmestring. Helhetlig kompetanse, gjerne med bakgrunn i Basal kroppskunnskap, vektlegges i behandlingen av voksne og eldre pasienter. En stor del av pasientene har leilighet i borettslagene og hjemmebehandling må påregnes.

Det vil bli lagt vekt på:

  • faglige kvalifikasjoner iht beskrevet i utlysningstekst
  • evne til samarbeid og kommunikasjon
  • personlig egnethet
  • norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • evne til å drive privat praksis
  • Politiattest vil bli avkrevd
  • Det forutsettes god skriftlige og muntlige norsk kunnskaper

For ytterligere informasjon kontakt:

Virksomhetsleder Grethe Johnsen, mail: [email protected],

mob 95 06 23 87.

Kontaktperson for instituttet: Erik Bjerknes, telefon 33 36 80 56/99 33 44 89.

Tildeling av hjemmel skjer i hht. gjeldende lover, reglementer og avtaler herunder ASA 4313 og reglene for Goodwill forventes blir etterfulgt.