Utlysning 54 % driftstilskudd for fysioterapeut

Om stillingen:

Søknadsfrist: 18. august 2024

Kontaktinfo: Heidi Kristin Ellingsen, mob: +47 97146800

Jevnaker Fysikalske Institutt, tlf: 61311121

Søk på stillingen

Jevnaker kommune har 5 fysioterapeuter med driftstilskudd. Avtalehjemlene som nå lyses ut er på 2 x 54 % og er tilknyttet Jevnaker Fysikalske Institutt DA. De er ledige fra 01.10.24 og 01.01.25.

Jevnaker fysikalske institutt DA har en gruppepraksis bestående av tre fysioterapeuter som er organisert som et DA, med tre eierandeler. De som tildeles driftstilskudd vil leie lokaler av Jevnaker fysikalske institutt DA.

Instituttet ligger sentralt på Jevnaker, med parkeringsmuligheter i nær tilknytning. Alle terapeutene har eget behandlingsrom og felles treningsrom, og lokalene er godt utstyrt for behandling og trening 

Helse – og omsorgstjenesten i Jevnaker dreier tjenestetilbudet ved at flere som mottar helse- og omsorgstjenester, vil motta dette i sitt eget hjem/ utenfor institusjon. Det er et mål om at innbyggerne skal bo lengst mulig i eget hjem og fysioterapi er et av flere tilbud, kommunen har for å nå dette målet. Avtalefysioterapeutene er en del av helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og vil utøve sin virksomhet i samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell hva gjelder målgruppe, prioritering og behandlingstilbud. Fysioterapi er et tilbud til de som har behov for å forebygge og behandle funksjonsproblemer som oppstår som følge av smerter, skader og sykdom eller medfødte årsaker. Det er også et tilbud til de som har eller står i fare for å få helseproblemer relatert til bevegelse eller vansker med å mestre daglige gjøremål. 

Fysioterapeut med driftsavtale med kommunen skal ha et åpent behandlingstilbud til innbyggerne. 

Tildeling og ansettelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av avtalen mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver tid lyder. 

Arbeidsoppgaver

 • utøve kunnskapsbasert fysioterapi 
 • behandling, veiledning og undersøkelser av et bredt spekter av plager og funksjonsnedsettelser 
 • yte behandlingstilbud til hele befolkningen, uansett aldersgrupper og funksjonsnivå
 • gi oppfølging av pasienter på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig behandling 
 • bidra aktivt til utvikling av helsetjenesten i tråd med gjeldende lovverk, planer og utfordringer i helse og omsorgstjenesten

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut 
 • erfaring innen kvinnehelse er ønskelig 
 • manuellterapeuter og eller fysioterapeuter med relevant videreutdanning er ønskelig 
 • skriftlig og muntlig norske språkferdigheter tilsvarende B2 
 • gode IKT kunnskaper 
 • politiattest kreves ved ansettelse

Egenskaper

 • gode samarbeidsevner 
 • evne til å arbeide selvstendig 
 • gode kommunikasjonsevner 
 • faglig engasjert, initiativrik og fleksibel 
 • gode evner til å etablere gode og konstruktive relasjoner til pasient og pårørende 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Som fysioterapeut med driftstilskudd i Jevnaker kommune bidrar man til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre; åpen, redelig og nytenkende.Pasienttilgangen tilsier at man kan jobbe utover tilskuddets størrelse. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av lover i henholdt til ASA 4313, reglement og tariffavtale. Den som tilsettes må påregne å overta opparbeidet praksis og betale for goodwill i henhold til gjeldene lovverk.

 

Andre opplysninger

Jevnaker kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, livssyn og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Iflg. Offentlighetslovens §25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Jevnaker kommune vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

Powered by Labrador CMS