Vil du jobbe hos oss som privatpraktiserende fysioterapeut?

Folkehelse, Rælingen kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 30. juni 2024

Kontaktinfo: Anne Kopperud, Enhetsleder folkehelse, 
Telefon:48167652, E-post:
anne.kopperud@ralingen.kommune.no
Matias Christensen, Privatpraktiserende fysioterapeut ved instituttet Telefon:+47 63834650/41523241
Therese Waage, Privatpraktiserende fysioterapeut ved instituttet,  Telefon:+47 63834650/93861948

Søk på stillingen

Rælingen kommune har en ledig driftsavtale på Fjerdingby. Avtalehjemmelen er knyttet til Marikollen trim og fysioterapi. Avtroppende fysioterapeut vil trappe ned til 60 % i oktober, 40 % i januar 2025 og gå av med pensjon 1. mars-2025, med mulighet for endring i form av eventuell tidligere fratredelse. Påtroppende fysioterapeut vil få en 40 % driftsavtale fra 01.10.24, oppjustert til 60 % fra januar 2025 og 100 % driftsavtale seinest 01.03.25.

Det er til sammen fire avtalefysioterapeuter ved instituttet med ulik bakgrunn/erfaring og spesialiseringer innen psykomotorisk fysioterapi, mensendieck, allmennfysioterapi og behandling av barn og unge. Terapeutene har fokus på fagutvikling og samarbeid.

Marikollen trim og fysioterapi er lokalisert i helt nye lokaler i Ravinen kultur- og familiesenter. Her har vi fin utsikt, heis og nærhet til flere samarbeidende enheter, blant annet et legesenter. Instituttet har en velutrustet treningssal og alle terapeutene har egne kontorer. Vi har gratis parkering og et busstopp rett i nærheten. Det er meget god pasienttilgang. 

Vi søker nå etter en positiv, fleksibel allmennterapeut som hahar lyst og interesse for å jobbe med ulike pasientkategorier/ulike diagnoser. 

Påtroppende fysioterapeut vil få tilbud om en individuell avtale etter ASA 4313. Utlysning og tildeling av kommunal driftsavtale skjer i henhold til:

 • ASA 4313
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Detaljerte opplysninger om drift og organisering av instituttet kan søkere få ved å henvende seg til kontaktpersoner ved instituttet. Det forventes at aktuelle kandidater har satt seg inn i de driftsmessige forholdene ved klinikken før man eventuelt takker ja til en ledig hjemmel. 

Intervjuer til stillingen foregår i uke 33 og 34.

Arbeidsoppgaver

 • Ha fokus på muskel-skjelettlidelser, nevrologi og allmenn fysioterapi, behandling og rehabilitering i hele livsløpet
 • Undersøke, vurdere og behandle pasienter på instituttet, ved behov i pasientens hjem
 • Jobbe med ventelistereduserende tiltak og ha sirkulasjon av pasienter for å forhindre lange ventelister
 • Utøve effektiv og kunnskapsbasert pasientbehandling på institutt, individuelt og i gruppe
 • Drifte et aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning
 • Bidra til utvikling og optimalisering av fysioterapitjenesten i Rælingen kommune og ved instituttet
 • Arbeide etter gjeldende lovverk, ASA 4313, forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og kommunens vedtatte prioriteringsnøkkel

Kvalifikasjoner

Til stillingen er det krav om at du har norsk autorisasjon som fysioterapeut og erfaring med pasientbehandling innenfor ulike alderssegment. Du må ha bred erfaring, praksis og kunnskap innenfor allmenn fysioterapi, og erfaring og kompetanse innenfor muskel-skjelett og nevrologi.

Det er også viktig at du har oppdatert kunnskap om og erfaring med aktiv rehabilitering og fokus på egenmestring, og minimum 3 års erfaring som fysioterapeut etter turnus.

Det er ønskelig at du har erfaring fra samarbeid med andre behandlere og kommunehelsetjenesten, samt kunnskap om metodikken kunnskapsbasert praksis. Det vil også være en fordel om du har erfaring med elektronisk pasientjournal og har lyst og interesse for å jobbe med ulike pasientkategorier/ulike diagnoser.

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter,- i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

For at din søknad skal bli tatt i betraktning ber vi deg legge ved dokumentasjon på din utdannelse og arbeidserfaring, i form av vitnemål og tjenestebevis/arbeidsattester.

Du er en person som

 • har evne til å jobbe selvstendig
 • har god evne til å jobbe tverrfaglig på instituttet og med andre samarbeidspartnere
 • har gode relasjonelle ferdigheter og ivaretar pasienten på en god måte
 • er god til å kommunisere og har gode norskkunnskaper
 • ønsker å være en bidragsyter for å fremme kvalitet og videreutvikling av fysioterapitjenesten
 • er faglig sulten, er faglig oppdatert og har et mestringsfokus
 • evner å reflektere rundt egen rolle og fysioterapipraksis
 • jobber systematisk og er god på organisering
 • er endringsvillig, nytenkende og initiativrik

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Hos oss vil du få eget behandlingsrom, stor treningssal og nye og freshe lokaler.

Vi bruker Physica journalsystem, og du vil få tIlgang til helsenett.

Arbeidsgiver: Rælingen kommune 
Sted: FJERDINGBY 
Stillingstittel: Privatpraktiserende fysioterapeut - opptrapping til 100 % avtalehjemmel 
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid 
Ansettelsesform: Fast 
Stillingsprosent: 100

OM RÆLINGEN KOMMUNE:

Rælingen kommune har litt over 20 000 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. Norges fjerde mest sentrale kommune.

Kommunen er i sterk vekst, og har fått et sentrumsområde på Fjerdingby med boliger, forretninger, helse- og kulturtjenester . I tillegg utvikles Marikollen idrettspark med nye skiløyper, alpinbakker, hoppbakker og friområder sammen med eksisterende fotballbaner og idrettshall.

Rælingen kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Powered by Labrador CMS