Førsteamanuensis i fysioterapi med fokus på primærhelsetjeneste

Fast stilling/heltid

Om stillingen:

Søknadsfrist: 02.10.2022.

Kontaktinfo: Studieleder Marianne Aars, tlf. 934 12 066, marars@oslomet.no

Søk på stillingen

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være med å utdanne morgendagens fysioterapeuter og utvikle fremtidens fysioterapifag?

Ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, er det ledig to faste stillinger (100 %) som førsteamanuensis. Stillingene er ledige fra 01.04.2023.

Les mer om Fakultet for helsevitenskap, og våre forskningsgrupper

Vi ønsker deg som er fysioterapeut med bred erfaring fra arbeid som fysioterapeut i primærhelsetjenesten, og erfaring fra undervisning og forskning/utviklingsarbeid knyttet til fysioterapitjenester i primærhelsetjenesten. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i praksisnær forskning/utviklingsarbeid som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.

Stillingene er i utgangspunktet tilknyttet bachelorutdanningen, men oppgaver på masterutdanningen vil også inngå.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede studenter i fysioterapi i alle studieår og på alle nivå
 • videreutvikle emner med en studentaktiv profil
 • sensurere og utvikle vurderingsformer
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • formidle kunnskap og forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • aktivt delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • ha kontakt med praksisfeltet

Kvalifikasjonskrav

 • ph.d.-grad innenfor et fagområde som er relevant for fysioterapiutøvelse
 • bachelorgrad i fysioterapi
 • aktiv forskningsvirksomhet relevant for fysioterapipraksis
 • minimum fem års klinisk erfaring
 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • digital kompetanse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Det er en fordel at du har

 • klinisk erfaring av nyere dato, inkl. forebygging/helsefremming og/eller klinisk erfaring fra utredning, behandling og tverrfaglig oppfølging av pasienter med habiliterings-/rehabiliteringsbehov
 • erfaring med å jobbe tverrprofesjonelt
 • god kjennskap til norsk helsevesen
 • gode basisferdigheter i funksjonsundersøkelse, kartlegging og vurdering innenfor en bredde av problemstillinger/lidelser
 • et nasjonalt eller internasjonalt forskningsnettverk
 • erfaring fra planlegging av studieemner
 • interesse for å utarbeide studentaktive undervisningsopplegg og digitale læringsdesign

For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) 15 studiepoeng, som dekker dette kravet.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke melder seg søkere med kompetanse som førsteamanuensis, kan søkere i avslutningsfasen av sin ph.d. bli vurdert for stilling som universitetslektor.

Vi ønsker deg som

 • er samarbeidsorientert, har evne til å lytte og søke gode løsninger
 • har evne til å jobbe selvstendig og med stor arbeidskapasitet
 • har interesse for og vilje til å sette seg inn i nye fagområder
 • er innovativ og initiativrik
 • har god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011, førsteamanuensis, ltr. 60-74 dvs. kroner 553 500 - 714 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider og en liste med oversikt over disse
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Før oversendelse av søknadspapirene til den sakkyndige komitèen, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Ufullstendige søknader og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Marianne Aars, telefon 934 12 066, marars@oslomet.no

Søknadsfrist: 2.10.22

Ref: 22/05892

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn

Powered by Labrador CMS