Driftstilskudd psykomotorisk fysioterapeut

Enhet for helse og mestring, Harstad kommune

Er du vår nye medarbeider?

Om stillingen:

Søknadsfrist: 30.11.2021.

Kontaktinfo: Ingeborg Hansen, psykomotorisk fysioterapeut, tlf. 950 39 981.

Hanne Sissel Mikalsen Berg, avdelingsleder, hanne.berg@harstad.kommune.no, tlf. 993 67 373.

Søk på stillingen

Harstad kommune har ledig nedtrappingsavtale i 80 % driftsavtale for fysioterapeut med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. Nedtrapping innebærer en forskuttert overdragelse og er planlagt iverksatt ved 40 % nedtrapping høsten 2021, med mål om full overdragelse fra våren 2022.

Avtalen er i dag knyttet til Harstad hamn psykomotoriske fysioterapi, som er et veletablert institutt med totalt 6 fysioterapeuter, alle med driftsavtale i Harstad kommune. Praksisen driftes i fine, lyse lokaler med god standard. Hver terapeut har tilgang på eget romslig behandlingsrom, grupperom, felleskontor, garderober og spiserom. Instituttet har et godt faglig miljø og har god pasienttilgang, med bredde i alder og problematikk.

Driftsavtalen er regulert av ASA 4313, slik den til enhver tid gjelder.

Kvalifikasjonskrav:

Fysioterapeut med Norsk autorisasjon.
Master eller tilsvarende spesialkompetanse i psykomotorisk fysioterapi.
Psykomotorisk praksis og erfaring med målgruppen vil bli vektlagt.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

Vi søker deg som er:

  • Selvstendig og fleksibel
  • er interessert og aktiv i faglig utvikling
  • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • har evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med driftsavtale

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Drive praksis i henhold til kommunehelsetjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter og planer for helse og omsorg i Harstad kommune.Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen.Årsmelding og annen rapportering etter forespørsel fra kommunen eller samarbeidsutvalget.Følge gjeldende prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten.

Litt om oss:

Administrasjon av driftsavtaler for fysioterapeuter i Harstad kommune er underlagt enhet for helse og mestring og avd. Hjemmebasert rehabilitering. Kommunen har pr i dag 17,95 avtalehjemler for fysioterapeuter fordelt på 10 ulik institutter. Avd. Hjemmebasert rehabilitering består for øvrig av hjemmebasert fysioterapi- og ergoterapitjeneste for både voksne, barn og unge, logopeditjenesten for voksne og hjelpemiddeltjenesten.

I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring. Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tildelingen av driftsavtale skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.noI henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Powered by Labrador CMS