Driftstilskudd fysioterapeut

Marker kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 25.11.2021.

Kontaktinfo: Bjørg Olsson,
mob. 909 78 959

Søk på stillingen

Marker kommune er en attraktiv kommune full av muligheter. Med sitt rike kulturliv og Haldenkanalens unike natur og kultur, er Marker et godt sted å bo for sine 3.600 innbyggere. E18 som er hovedferdselsåren mellom Stockholm og Oslo krysser Halden-kanalen ved Ørje, som er tettstedet i kommunen. Med vår unike tilgang på vakker natur, to sjøer og en kanal er dette en av Østfolds vakreste bygder, med kort avstand både til Østfoldbyene, Oslo og til Sverige. Marker har gjennom flere år hatt en satsning for ungdom gjennom ungdommens kulturhus og medlemskap i organisasjonen MOT. Marker kommunes visjon er Mulighetene er mange. Våre verdier er: Trygghet, trivsel og respekt.

Kommunen har fra 1.4.2022 ledig 100% driftstilskudd for fysioterapeut. Fysioterapeuten skal bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen i tråd med gjeldende lovverk, planer og utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester.

Den ledige hjemmelen er knyttet til Ørje Fysikalske institutt med til sammen 2 fysioterapeuter med driftstilskudd.

Arbeidsoppgaver

 • Gi et åpent fysioterapitilbud til befolkningen i Marker kommune.
 • Tilby fysikalsk behandling enten som individuell behandling eller gruppetrening.
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi.
 • Følge gjeldende prioriteringsnøkkel og samarbeide med kommunale fysioterapeuter om fordeling av pasienter.
 • Noe hjemmebehandling må påregnes
 • Samarbeid med andre fysioterapeuter og faggrupper
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Erfaring og kunnskap fra arbeid i privat praksis, både individuell behandling og trening av gruppe
 • Erfaring fra aktiv treningsterapi
 • Bred faglig bakgrunn fra allmenn fysioterapi
 • Erfaring med rehabilitering av alle pasientgrupper
 • Erfaring, evne og interesse for å arbeide med alle aldersgruppe
 • Sterk faglig integritet med fokus på tverrfaglig arbeid
 • Følge forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
 • Evne til å drive privat praksis
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide effektivt, strukturert og målrettet, ha gode samarbeids-, veilednings- og kommunikasjonsevner

Kvalifikasjoner

 • Være en aktiv bidragsyter til fagutvikling og et positivt arbeidsmiljø
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Inneha førerkort

Personlige egenskaper

 • Engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Lojal mot godkjente planer og avtaler i kommunen
 • Evne til samarbeid og koordinering vektes høy
 • Endringsvillig, fleksibel og nytenkende
 • Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi kan tilby

 • Selvstendig arbeid og mulighet for kreativitet i arbeidsutførelse
 • Faglig forankring i team med engasjerte kollegaer / fagpersoner
 • Gode muligheter for å være med å videreutvikle en tjeneste
 • Utfordrende oppgaver på et viktig samfunnsområde

Annet

Fysioterapeut som tildeles driftstilskuddet skal drive sin virksomhet i henhold til vilkår etter den til enhver tid gjeldende ASA 4303 og ASA 4313, samt kommunens behov, planer og retningslinjer for fysioterapitjenester.

Overdragelse og oppgjør for praksisoverdragelse etter ASA 4313 punkt 7.1 er kommunen uvedkommende og må avtales direkte med nåværende hjemmelsinnehaver.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk på www.Marker.kommune.no.

Powered by Labrador CMS